Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Pavol Steltenpohl PhD.

Člen Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI) od roku 1995

Člen redakčnej rady časopisu Chemical Papers od roku 2015

Redaktor časopisu Chemical Papers od roku 2017 


Kontakt:
Kancelária: D-2128
tel: +421 (0)2 59325 252
fax: 59325250
email: pavol.steltenpohl@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P---------11--
U--------2233-
S----44-------
Š---55--------
P-------------

1Chemické inžnierstvo I Ročník:3 Krúžok: Miesnosť: CH290
2Materiálové bilancie Ročník:1 Krúžok:191 Miesnosť:CH250
3Chemické inžnierstvo I Ročník:3 Krúžok: Miesnosť:CH275
4Chemické inžnierstvo I Ročník:3 Krúžok: Miesnosť:CH257
5Chemické inžnierstvo I Ročník:3 Krúžok: Miesnosť: CH276

 Informácie pre študentov

 

 

Zimný semester

 

Základy materiálových bilancií

Inštrukcie, školský rok  2019-20

Príklady a výpočtové vzťahy  

Príklady na obtok a recirkuláciu

Príklady na MB bez aj s chemickou reakciou

Príklady s chemickou reakciou 2018

Chemické a energetické inžinierstvo

Príklady a výpočtové vzťahyMB + EB

Príklady a výpočtové vzťahy z toku tekutín a dopravy tekutín (príklad s čerpadlom a clonkou)

Riešenia príkladov z toku a dopravy tekutín

Riešenia príkladov z prestupu tepla a chladenia

 

Letný semester
Separačné procesy II

Inštrukcie, školský rok 2017/18

Adsorpcia

Iónová výmena

Zadania a riešené príklady z adsorpcie a iónovej výmeny

Kryštalizácia

Zadania a riešené príklady z kryštalizácie

Membránové procesy

Úprava vlastností vzduchu

Zadania a riešené príklady z úpravy vlastností vzduchu

Sušenie vlhkých materiálov

Zadania a riešené príklady zo sušenia vlhkých materiálov 

 

Neaktuálne
Materiálové bilancie

Inštrukcie, školský rok  2018-19

Príklady a výpočtové vzťahy 

Príklady na obtok a recirkuláciu

Príklady na MB bez aj s chemickou reakciou

Príklady s chemickou reakciou 2018

Laboratórne cvičenie Chemické a energetické inžinierstvo

 

 Program laboratórneho cvičeniaLaboratórne cvičenie Separačné procesy II

Hodnotenie ku dnu 15.12.2014

Rozpis laboratórnych prác ŠS 41 a 42

Laboratórne cvičenie CHI I

Program laboratórneho cvičenia ŠS 57

Laboratórne cvičenie CHI II

Program laboratórneho cvičenia ŠS 52

Laboratórne cvičenie Separačné procesy I

 Program laboratórneho cvičenia ŠS 42

Laboratórne cvičenie Tok tekutín

 Program laboratórneho cvičenia ŠS 43

Tok tekutín

Riešené príklady z hydrodynamiky

Prehľad základných výpočtových vzťahov z hydrodynamiky

Seminár CHI II

Zadania a riešené príklady z kapitoly Úprava vzduchu a sušenie tuhých materiálov

Zadania a riešené príklady z kapitoly Jednoduché destilácie 

Zadania a riešené príklady z kapitoly Rektifikácia

Prehľad základných výpočtových vzťahov z kapitol Jednoduché destilácie a Rektifikácia

Zadania a riešené príklady z kapitoly Extrakcia

Zadania a riešené príklady z kapitoly Absorpcia 

 

 


Vzdelanie
 • 1990: Ing. v odbore Technológia organických výrob, ChTF STU Bratislava, téma diplomovej práce: "Oxidácia toluénu v plynnej fáze na heterogénnych katalyzátoroch"
 • 1997: PhD. v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, ChTF STU Bratislava, téma dizertačnej práce: "Príprava katalyzátorov s nerovnomernou distribúciou aktívnej zložky"
 • 2011: Doc. v odbore Chemické inžinierstvo, FCHPT STU Bratislava, téma habilitačnej práce: "Viacfázové systémy v chemickej technológii a ochrane životného prostredia"

Kariéra
 • 1990–1998: Centrálne laboratóriá (CL) ChTF STU, Katedra chemického a biochemického inžinierstva (KCHBI) ChTF STU Bratislava (interný ašpirant, externý ašpirant a výskumný pracovník)
 • 1998–1999: Katedra chemického inžinierstva, Baskická univerzita, Bilbao, Španielsko (postdoktorand)
 • 1999–2002: KCHBI ChTF STU Bratislava (samostatný výskumný pracovník)
 • 2002–2003: Katedra chemického inžinierstva, Baskická univerzita, Bilbao, Španielsko (samostatný výskumný pracovník)
 • 2003–2012: UCHEI FCHPT STU (samostatný výskumný pracovník)
 • od roku 2012: UCHEI FCHPT STU (docent v odbore Chemické inžinierstvo) 

Výskum člen výskumnej skupiny: Difúzne a separačné procesy
 • Chemickoinžinierska termodynamika (meranie rovnováhy kvapalina-kvapalina a kvapalina-para viaczložkových systémov)
 • Modelovanie extrakcie aromátov z frakcií po petrochemickom spracovaní ropy
 • Reaktívna a extrakčná destilácia (rovnováhy, modelovanie, návrh zariadenia)
 • Katalýza v ochrane životného prostredia


Ďalšie aktivity
 • Hosťujúci editor časopisu Chemical Papers pre špeciálne čísla venované Konferenciám SSCHI 55(6), 2001; 56(1), 56(6), 2002; 57(1), 57(6), 2003; 58(1), 58(6) 2004, 59(6a), 59(6b) 2005.
 • Člen Programovej komisie 30.Medzinárodnej konferencie SSCHI (Máj 2003, Tatranské Matliare).
 • Člen komisie pre obhaju medzinárodných dizertačných prác, Baskická Univerzita, Bilbao, Španielsko, 2003, 2016.
 • Technický redaktor časopisu Chemical Papers, 2006.


Študijné pobyty

 • 2002-03: mobilitný grant Baskickej vlády umožňujúci uskutočniť výskumný projekt: "Caracterización Avanzada de Catalizadores Polifuncionales" ("Charakterizácia polyfunkčných katalyzátorov") na Katedre chemického inžinierstva Baskickej univerzity v Bilbau
 • 1998-99: mobilitný grant Baskickej vlády 1/99003 umožňujúci uskutočniť výskumný projekt: "Preparación y caracterización de catalizadores bimetálicos" ("Príprava a charakterizácia bimetalických katalyzátorov") na Katedre chemického inžinierstva Baskickej univerzity v Bilbau

Publikačná aktivita

21 pôvodných článkov v recenzovaných (CC) časopisoch, 3 učebné texty

Najvýznamnejšie publikácie:

Articles in CC journals

 • González-Velasco, J. R., Gutiérrez-Ortiz, M. A., González-Marcos, J. A., Pranda, P., & Steltenpohl, P. (1999).Study of the pretreatment chemistry and thermal stability of zirconia supported Ru-Pt catalysts. 
  , 187, 24–29. doi:10.1006/jcat.1999.2580, ISSN-0021-9517/99.
 • González-Velasco, J. R., López-Fonseca, R., Aranzabal, A., Gutiérrez-Ortiz, J. I., & Steltenpohl, P. (2000). Evaluation of H-type yeolites in the destructive oxidation of chlorinated volatile organic compounds. Applied Catalysis B: Environmental, 24, 233–242. doi:10.1016/S0926-3373(99)00105-8, ISSN-0926-3373/00.
 • López-Fonseca, R., Aranzabal, A., Steltenpohl, P., Gutiérrez-Ortiz, J. I., & González-Velasco, J. R. (2000). Performance of zeolites and product selectivity in the gas-phase oxidation of 1,2-dichloroethane. Catalysis Today, 62, 367–377. doi:10.1016/S0920-5861(00)00438-7, ISSN-0920-5861/00.
 • López-Fonseca, R., Aranzabal, A., Steltenpohl, P., Gutiérrez-Ortiz, J. I., & González-Velasco, J. R. (2000). Catalytic behaviour of H-Y type zeolites in the decomposition of chlorinated VOCs. In A. Corma, F. V. Melo, S. Mendioroz, & J. L. G. Fierro (Eds.), Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 130 A (pp. 893–898). Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/S0167-2991(00)81072-1, ISBN-9780444504807.
 • Serrano-Sánchez, A. M., Blas-Suárez, F., Steltenpohl, P., González-Marcos, M. P., González-Marcos, J. A., & González-Velasco, J. R. (2002).Promotion of Ru/ZrO2 catalysts by platinum. In E. Gaigneaux, D. E. De Vos, P.,Grange, P. A. Jacobs, J. A. Martens, P. Ruiz, & G. Poncelet (Eds.), Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 143 (pp. 555–563). Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/S0167-2991(00)80697-7, ISBN-9780444511782.
 • Šoóš, M., Graczová, E., Markoš, J., Molnár, A., & Steltenpohl, P. (2003). Design and simulation of a distillation column for separation of dichloropropane from a multicomponent mixture. Chemical Engineering and Processing, 42, 273–284. doi:10.1016/S0255-2701(02)00021-1. ISSN-0255-2701/02.
 • Serrano-Sánchez, A. M., Steltenpohl, P., González-Marcos, M. P., González-Marcos, J. A., & González-Velasco, J. R. (2004). Evaluation of the oxidising potential of Ru and Ru-Pt/ZrO2 catalysts for NO oxidation in the presence of C3H6 and O2. Chemical Papers, 58, 41–47. ISSN-0366-6352.
 • Besedová, E., Bobok, D., Bafrncová, S., & Steltenpohl, P. (2004). Modelling of gas phase adsorption on activated carbon. Chemical Papers, 58, 391–396. ISSN-0366-6352.
 • Graczová, E., Steltenpohl, P., Bálintová, L., & Kršačková, E. (2004). Correlation of vapour–liquid equilibrium data of rernary systems. Chemical Papers, 58, 442–446. ISSN-0366-6352.
 • Graczová, E., Steltenpohl, P., & Bafrncová, S. (2005). Extractive distillation: Prediction of the vapour–liquid equilibrium data of multi-component systems. In J. Klemeš (Ed.), Chemical Engineering Transactions,Vol. 7 (pp. 339–344). Milano: AIDIC. ISBN-88-900775-8-1.
 • Steltenpohl, P., Chlebovec, M., & Graczová, E. (2005). Simulation of toluene extractive distillation from a mixture with heptane. Chemical Papers, 59, 421–427. ISSN: 0366-6352.
 • Steltenpohl, P., & Graczová, E. (2008). Vapor–liquid equilibria of selected components in propylene oxide production. Journal of Chemical & Engineering Data, 53, 1579–1582, 2008, doi:10.1021/je800122x, ISSN-0021-9568.
 • Graczová, E., & Steltenpohl, P. (2008). Phase equilibria of binary systems comprising formic acid, N,N-dimethylformamide, 1-chloro-2-ethylhexane, and 2-ethyl-1-hexanol. Journal of Chemical & Engineering Data, 53, 1785–1788, doi:10.1021/je800123c, ISSN-0021-9568.
 • Graczová, E., & Steltenpohl, P. (2008). Vapor–liquid equilibria of binary systems comprising 1-chloro-2-ethylhexane and 2-ethyl-1-hexanol. Journal of Chemical & Engineering Data, 53, 2475–2478, doi:10.1021/je8001249, ISSN-0021-9568.
 • Steltenpohl, P., & Graczová, E. (2010). Application of extended NRTL equation for ternary liquid–liquid and vapor–liquid–liquid equilibria. Chemical Papers, 64, 310–317. doi:10.2478/s11696-010-0006-x.
 • Labovská, Z., Steltenpohl, P., & Graczová, E. (2012). Extractive distillation modeling of the ternary system 2-methoxy-2-methylpropane–methanol–butan-1-ol. Chemical Papers, 66, 556–565. doi:10.2478/s11696-012-0138-2.
 • Graczová, E., Steltenpohl, P., Šoltýs, M., & Katriňák, T. (2013). Design calculations of an extractor for aromatic and aliphatic hydrocarbons separation using ionic liquids. Chemical Papers, 67, 1548–1559. doi:10.2478/s11696-012-0289-1.
 • Steltenpohl, P., & Graczová, E. (2017). Optimization of extraction solvent-to-feed ratio: Aqueous ethanol mixture separation using [TDTHP][NTf2] ionic liquid. Chemical Engineering Research and Design, 121, 200–206. doi:10.1016/j.cherd.2017.02.017.
 • Graczová, E., Šulgan, B., Barabas, S., & Steltenpohl, P. (2018). Methyl acetate–methanol mixture separation by extractive distillation: Economic aspects. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 12(4), 670–682. doi:10.1007/s11705-018-1769-9.
 • Šuhaj, P., Haydary, J., Husár, J., Steltenpohl, P., & Šupa, I. (2019). Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85, 1–10. doi:10.1016/j.wasman.2018.11.047.
 • Husár, J., Haydary, J. Šuhaj, P., & Steltenpohl, P. (2019). Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73(8), 2091–2101. doi:10.1007/s11696-019-00783-0.

Textbooks

 • Haydary, J., & Steltenpohl, P. (2015). Chemical Engineering II. Calculations and laboratory manual. Aazem Publication & Printing House. ISBN: 978-9936-622-00-5.
 • Markoš, J., & Steltenpohl, P. (2017). Separačné procesy II. Slovenská chemická knižnica. ISBN 978-80-89597-74-1.
 • Haydary, J., & Steltenpohl, P. (2017). Separation Processes. Problems Solution. Slovenská chemická knižnica. ISBN: 978-80-89597-54-3.

 

English