Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
       Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
RNDr. Ján Marták, PhD., DiS. Art.


Kontakt:
Kancelária: D-3119
tel: +421 (0)2 59325
fax:
email: jan.martak@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie

1989 – RNDr. v odbore biochémia – Univerzita Komenského Bratislava

2007 - PhD. v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov - Slovenská technická univerzita Bratislava

2014 - absolutórium v odbore spev - Cirkevné konzervatórium Bratislava


Kariéra

1989 – 1992: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Bratislava (študijný pobyt)

1992 – 1993: Katedra mikrobiológie, biológie a biochémie CHTF STU (výskumný pracovník)

1991 – 1992: Študijný pobyt na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni, Rakúsko (výskum v oblasti rekombinantných mikroorganizmov)

1993 – 1997: Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF STU Bratislava (výskumný pracovník) – plný úväzok

1997 – 2006: Katedra chemického a biochemického inžinierstva FCHPT STU Bratislava (výskumný pracovník) – čiastočný úväzok

od 2006: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU Bratislava (výskumný pracovník) – čiastočný úväzok


Výskum člen výskumnej skupiny: Membránové procesy
  • fermentácie organických kyselín (kyselina mliečna)
  • extrakcia organických kyselín (kyselina mliečna, maslová, dimetylcyklopropánkarboxylová, 5-metyl-2-pyrazínkarboxylová) organickými rozpúšťadlami a ich pertrakcia cez kvapalné membrány,
  • nové druhy organických rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín pre extrakciu a pertrakciu organických kyselínPublikačná aktivita

22 pôvodných článkov v časopisoch registrovaných v Current Contents

Najvýznamnejšie publikácie:

J. Marták, E. Sabolová, Š. Schlosser, M. Rosenberg and L. Krištofíková, Toxicity of organic solvents used in situ in fermentation of lactic acid by Rhizopus arrhizus, Biotechnology Techniques, 11 (1997) 71-75.

J. Marták and Š. Schlosser, L/L Equilibria of Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid in Water - Solvent Systems with Trioctylamine as an Extractant, Chemical Papers, 54 (2000) 413-422.

Ľ. Kubišová, J. Marták, Š. Schlosser, Transport of 5-methyl-2-pyrazinecarboxtlic Acid through a Layered Bulk Liquid Membrane, Chemical Papers, 56 (2002) 418-425

J. Marták, Š. Schlosser, E. Sabolová, Ľ. Krištofíková, M. Rosenberg, Fermentation of Lactic Acid with Rhizopus arrhizus in a Stirred Tank Reactor with a Periodical Bleed and Feed Operation, Process Biochemistry, 38 (2003) 1573-1583

Ľ. Kubišová, E. Sabolová, Š. Schlosser, J. Marták, R. Kertész, Mass-Transfer in Membrane Based Solvent Extraction and Stripping of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid and Co-transport of Sulphuric Acid in HF Contactors, Desalination, 163 (2004) 27-38

Š. Schlosser, R. Kertész, J. Marták, Recovery and separation of organic acids by membrane-based solvent extraction and pertraction: An overview with a case study on recovery of MPCA, Separation and Purification Technology, 41 (2005) 237-266

J. Marták, Š. Schlosser, Phosphonium ionic liquids as new, reactive extractants of lactic acid, Chemical Papers, 60 (2006) 395-398

J. Marták, Š. Schlosser, Extraction of lactic acid by phosphonium ionic liquids, Separation and Purification Technology, 57 (2007) 483-494

J. Marták, Š. Schlosser, Liquid-liquid equilibria of butyric acid for solvents containing a phosphonium ionic liquid, Chemical Papers, 62 (2008) 42–50

J. Marták, Š. Schlosser, S. Vlčková, Pertraction of lactic acid through supported liquid membranes containing phosphonium ionic liquid, Journal of Membrane Science, 318 (2008) 298–310

J. Marták, Ľ. Kubišová, Š. Schlosser, Liquid-Liquid Equilibria of 5-Methyl-2-Pyrazinecarboxylic and Sulfuric Acids for Solvents with Trioctylamine, Journal of Chemical and Engineering Data, 55 (2010) 3578-3589

J. Marták, Ľ. Kubišová, Š. Schlosser, Liquid−Liquid Equilibria of 5-Methyl-2-Pyrazinecarboxylic Acid in Systems (Aqueous Solution with Increased Ionic Strength) + (Solvent with Trioctylamine), Journal of Chemical and Engineering Data, 56 (2011) 171-184

M. Blahušiak, Š. Schlosser, J. Marták, Extraction of butyric acid by a solvent impregnated resin containing ionic liquid, Reactive and Functional Polymers, 71 (2011) 736–744

J. Marták, Š. Schlosser, M. Blahušiak, Mass-transfer in pertraction of butyric acid by phosphonium ionic liquids and dodecane, Chemical Papers, 65 (2011) 608–619

M. Blahušiak, J. Marták, F. Miranda, Š. Schlosser, J. A. Teixeira, Effect of viscosity of a liquid membrane containing oleyl alcohol on the pertraction of butyric acid, Chemical Papers, 67 (2013) 1560-1568, http://link.springer.com/article/10.2478/s11696-013-0370-4

M. Blahušiak, Š. Schlosser, J. Marták, Extraction of butyric acid with a solvent containing ammonium ionic liquid, Separation and Purification Technology, 119 (2013) 102-111, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-579754951&_sort=r&_st=13&view=c&md5=5160b0f0271207b22b9125fd9b4a43f8&searchtype=a

English