Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Ján Janošovský PhD.

   Mendeley


Kontakt:
Kancelária: D-3126
tel: +421 (0)2 59325
fax:
email: jan.janosovsky@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P------111222-
U-------------
S-------------
Š--3333-------
P-------------

1Chemické inžnierstvo II Ročník:4 Krúžok: Miesnosť:classroom
2Chemické inžnierstvo II Ročník:4 Krúžok: Miesnosť:classroom
3Prestup tepla a látky Ročník:2 Krúžok: Miesnosť:UK (externe)


Vzdelanie
 • 2018 - získaný doktorský titul na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chemické inžinierstvo. Téma dizertačnej práce: Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve  
 • 2014 - získaný inžiniersky titul na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chemické inžinierstvo. Téma diplomovej práce: Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky 
 • 2012 - získaný bakalársky titul na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chemické inžinierstvo. Téma bakalárskej práce: Optimalizácia výkonu trojčlennej priemyselnej odparky 
 • 2009 - maturita na osemročnom gymnáziu v Bratislave (Bilíkova 24 - tak ako polovica ženskej volejbalovej reprezentácie; náhoda, netrénoval som ich)

 Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
 • Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov
 • Automatizácia identifikácie nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
 • Racionalizácia energetického hospodárstva

Súčasné projekty

Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov:

Automatizácia identifikácie nebezpečenstva v procesnom inžinierstve:

 • Vedúci projektov podporených grantom:
  • Autonómna smart HAZOP analýza  (Grant STU Program na podporu mladých výskumníkov 2017, alokované prostriedky: 1 000 EUR,-)
  • Vývoj softvéru pre počítačom riadenú bezpečnostnú analýzu chemických podnikov  (AXA Talent 2016/2017 pre študentku Bc. stupňa Adriánu Kačmárovú, alokované prostriedky: 650 EUR,-)
  • Analýza a vizualizácia rozsiahleho objemu dát v chemickom priemysle  (AXA Inovátor 2018 pre študenta Ing. stupňa Mateja Bartoša, alokované prostriedky: 2 599 EUR,-) 

Racionalizácia energetického hospodárstva:

 


Materiály pre študentov

Chemické a energetické inžinierstvo:

Separačné procesy:


Publikačná aktivita

Typ publikácie (počet): ADC (11), ADD (1), ADF (2), AEC (5), AFC (16), AFD (4), AFG (5), AFH (12), BEF (2)

Najvýznamnejšie publikácie:
 
Orientované na zvyšovanie bezpečnosti procesov/Process safety improvements oriented:
 1. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Development of a software tool for hazard identification based on process simulation. Chemical Engineering Transactions. Vol. 77, (2019), s. 349-354, DOI: 10.3303/CET1977059 
 2. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Software approach to simulation-based hazard identification of complex industrial processes. Computers & Chemical Engineering. Vol. 122, (2019), s. 66-79, DOI: 10.1016/j.compchemeng.2018.05.021 
 3. Janošovský J., Bartoš M., Labovský J.: Improvements in temperature control system of residual hydrocracker unit. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2018. (2018), s. 330-335. ISBN 978-80-86238-77 
 4. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Challenges in hazard identification automation. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2018. (2018), s. 414-419. ISBN 978-80-86238-77 
 5. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Computer aided HAZOP study implementation bottlenecks in chemical industry. Chemical Engineering Transactions. Vol. 67, (2018), s. 229-234. DOI: 10.3303/CET1867039 
 6. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Smart software system solution for model-based hazard identification of complex industrial processes. Computer-aided Chemical Engineering. Vol. 40, (2017), s. 1225-1230. DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50206-3 
 7. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Multilevel data analysis in computer aided hazard identification. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology: ICCT 2017. (2017), s. 497-502. ISBN 978-80-86238-65-4 
 8. Janošovský J., Kačmárová A., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Inherently safer design of a novel industrial scale reactor for alkylpyridine derivatives production. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology: ICCT 2017. (2017), s. 492-496. ISBN 978-80-86238-65-4 
 9. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Labovská Z., Jelemenský Ľ.: Large-scale data processing techniques in simulation-based safety analysis. Proceedings of the 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. (2017), s. 104 
 10. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: The role of a commercial process simulator in computer aided HAZOP approach. Process Safety and Environmental Protection. Vol. 107, (2017), s. 12-21. DOI: 10.1016/j.psep.2017.01.018 
 11. Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Automated model-based HAZOP study in process hazard analysis. Chemical Engineering Transactions. Vol. 48, (2016), s. 505-510. DOI: 10.3303/CET1648085 
 12. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Perspectives in model-based HAZOP study. Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. (2016), s. 766-772 
 13. Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Investigation of nonlinear behaviour of chemical reactors using Aspen HYSYS as a useful tool for model-based hazard identification. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2016. (2016), s. 551-557. ISBN 978-80-86238-94-4 
 14. Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Possibilities and limitations of model-based HAZOP study using Aspen HYSYS. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. (2015), s. 30. ISBN 978-80-89475-14-8
 15. Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Ammonia synthesis fundamentals for a model-based HAZOP study. Acta Chimica Slovaca. Vol. 8, no. 1 (2015), s. 5-10. DOI: 10.1515/acs-2015-0002 
 16. Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Aspen HYSYS Modelling in Safety Analysis Automation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology : ICCT 2015. (2015), s. 500-507. ISBN 978-80-86238-79-1 

Orientované na racionalizáciu energetického hospodárstva/Energy management rationalization oriented:

 1. Janošovský J., Marková E., Kačmárová A., Variny M.: Green Dairy Plant: Process Simulation and Economic Analysis of Biogas Use in Milk Drying. Processes. Vol. 8 (10), (2020), 1262, DOI: 10.3390/pr8101262
 2. Janošovský J., Variny M., Mierka O.: Cost-Saving Opportunities in the Energy Management of Papermaking Processes. Chemical Engineering & Technology. Vol. 43 (6), (2020), s. 1194-1204, DOI: 10.1002/ceat.201900483 
 3. Janošovský J., Marková E., Kačmárová A.: Potential biogas use in dairy industry for milk drying. Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2019. (2019), s. 191-196. ISBN 978-80-88307-00-6
 4. Janošovský J., Variny M., Blahušiak M., Mierka O.: Consequences of energy management measures in production process on RES-based cogeneration unit. Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2018. (2018), s. 265-270. ISBN 978-80-86238-77 
 5. Janošovský J., Variny M., Blahušiak M., Mierka O.: Electric energy production increase from an industrial RES-based cogeneration unit due steam handling improvement in production process. Proceedings of the 18th international scientific conference TRANSFER 2017. (2017). ISBN 978-80-8075-787-8 
 6. Janošovský J., Variny M., Mierka O.: Improvements in the effectiveness of electricity and heat consumption in an integrated mill producing pulp and paper. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2016. (2016), s. 83-88. ISBN 978-80-86238-94-4  

 

English