Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Ján Janošovský

  


Kontakt:
Kancelária: D-2130
tel: +421 (0)2 59325
fax:
email: jan.janosovsky@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P---------111-
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------

1Chemickoinžinierske výpočty na PC III Ročník:2 Krúžok: Miesnosť:2113


Vzdelanie
 • 2014 - ukončený inžiniersky stupeň na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chemické inžinierstvo. Téma diplomovej práce: Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky
 • 2012 - ukončený bakalársky stupeň na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor chemické inžinierstvo. Téma bakalárskej práce: Optimalizácia výkonu trojčlennej priemyselnej odparky 
 • 2009 - maturita na osemročnom gymnáziu v Bratislave (Bilíkova 24)


Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
 • Automatizácia identifikácie nebezpečenstva v procesnom inžinierstve
 • Racionalizácia energetického hospodárstva

Súčasné projekty

Automatizácia identifikácie nebezpečenstva v procesnom inžinierstve:

Racionalizácia energetického hospodárstva:

 • Energetický audit vybraných procesov v chemickom priemysle prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou GRUCON, s.r.o.

 Publikačná aktivita

Typ publikácie (počet): ADC (1), ADM (1), ADF (2), AFH (2), AFC (6), BEF (2)

Najvýznamnejšie publikácie:
 
Orientované na zvyšovanie bezpečnosti procesov/Process safety improvements oriented:
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Smart software system solution for model-based hazard identification of complex industrial processes. Computer-aided Chemical Engineering. Vol. 40, (2017), s. 1225-1230. DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50206-3 
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Multilevel data analysis in computer aided hazard identification. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology: ICCT 2017. (2017), s. 497-502. ISBN 978-80-86238-65-4 
 • Janošovský J., Kačmárová A., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Inherently safer design of a novel industrial scale reactor for alkylpyridine derivatives production. Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology: ICCT 2017. (2017), s. 492-496. ISBN 978-80-86238-65-4 
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Labovská Z., Jelemenský Ľ.: Large-scale data processing techniques in simulation-based safety analysis. Proceedings of the 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. (2017), s. 104 
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: The role of a commercial process simulator in computer aided HAZOP approach. Process Safety and Environmental Protection. Vol. 107, (2017), s. 12-21. DOI: 10.1016/j.psep.2017.01.018 
 • Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Automated model-based HAZOP study in process hazard analysis. Chemical Engineering Transactions. Vol. 48, (2016), s. 505-510. DOI: 10.3303/CET1648085 
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Perspectives in model-based HAZOP study. Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. (2016), s. 766-772 
 • Janošovský J., Danko M., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Investigation of nonlinear behaviour of chemical reactors using Aspen HYSYS as a useful tool for model-based hazard identification. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2016. (2016), s. 551-557. ISBN 978-80-86238-94-4 
 • Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Possibilities and limitations of model-based HAZOP study using Aspen HYSYS. Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. (2015), s. 30. ISBN 978-80-89475-14-8
 • Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Ammonia synthesis fundamentals for a model-based HAZOP study. Acta Chimica Slovaca. Vol. 8, no. 1 (2015), s. 5-10. DOI: 10.1515/acs-2015-0002 
 • Janošovský J., Labovský J., Jelemenský Ľ.: Aspen HYSYS Modelling in Safety Analysis Automation. Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology : ICCT 2015. (2015), s. 500-507. ISBN 978-80-86238-79-1 

Orientované na racionalizáciu energetického hospodárstva/Energy management rationalization oriented:

 • Janošovský, J., Variny M., Blahušiak M., Mierka O.: Electric energy production increase from an industrial RES-based cogeneration unit due steam handling improvement in production process. Proceedings of the 18th international scientific conference TRANSFER 2017. (2017). ISBN 978-80-8075-787-8 
 • Janošovský J., Variny M., Mierka O.: Improvements in the effectiveness of electricity and heat consumption in an integrated mill producing pulp and paper. Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology : ICCT 2016. (2016), s. 83-88. ISBN 978-80-86238-94-4  
English