Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Miroslav Variny PhD.


Kontakt:
Kancelária: 2122
tel: +421 (0)2 59325
fax:
email: miroslav.variny@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------


Vyučované predmety: Energetické inžinierstvo (2. ročník Bc. CHI; cvičenia, prednášky), Laboratórne cvičenia z chemického inžinierstva, Riešenie procesových problémov v praxi (2. ročník Ing. CHI)

Konzultant diplomových prác: 2008/2009 Ing. Zuzany Špaňovej na tému "Porovnanie hospodárnosti alternatív prevádzkovania VJ PP3 Slovnaft Petrochemicals, a.s. v neštandardných prevádzkových stavoch"; 2009/2010 Ing. Michala Kebíska na tému "Návrh separácie metanolu zo SOG plynov na výrobnej jednotke Regenerácia, Mondi SCP, a.s., Ružomberok; 2012/13 Ing. Romana Zavadu na tému "Možnosti využitia nízkoenergetického odpadného tepla v letných mesiacoch" vypracovanej pre Nafta, a.s.

Vedúci bakalárskych prác: 2009/2010 Ing.. Adama Turana na tému "Výpočet parametrov "repoweringu" kondenzačnej uhoľnej elektrárne využívajúceho technológie paroplynového cyklu" a Ing.. Aleny Dolanskej na tému "Modelovanie dvojtlakového spalinového kotla a nadväzujúcej kondenzačnej výroby elektrickej energie so zohľadnením sezónnych vplyvov"; 2012/2013 Ing. Radovana Kotvana na tému "Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu - reakčná časť" , Ing. Terézie Šedovej na tému "Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu - separačná časť" a Bc. Michala Oravkina na tému "Posúdenie optimálneho spôsobu spracovania vodíkového odplynu z VGH"; 2013/2014 Ing. Dávida Kovačiča na tému "Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie Etylénovej jednotky" a Ing. Filipa Krála na tému "Stanovenie marginálnych merných nákladov na spracovanie suroviny na Etylénovej jednotke"; 2014/2015 Bc. Juraja Hrstku na tému "Verifikácia tepelných bilancií pecí a parného hospodárstva na výrobni Reforming 5", Bc. Petra Sámela na tému "Analýza hospodárnosti prevádzkovania kompresnej a separačnej sekcie výrobne Reforming 5" a Bc. Maroša Filčáka na tému "Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak"; 2015/2016 Bc. Kristiána Hanusa na tému "Analýza Clausovho spôsobu výroby síry v rafinérii a možnosti jeho intenzifikácie"; Bc. Eleny Kurillovej na tému "Analýza priebehu dezaktivácie katalyzátora a zanášania sa výmenníkov tepla počas pracovného cyklu výrobne Hydrogenácia vákuových plynových olejov (VGH)" a Bc. Reného Zsigmonda na tému "Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu"

Vedúci diplomových prác: 2013/14 Ing. Jána Janošovského na tému "Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. - príprava a čerpanie vodolátky" a Ing. Martina Žiška na tému "Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. - sušenie papiera a rekuperácia tepla"; 2014/2015 Ing. Radovana Kotvana na tému "Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalyztický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - separačná časť" a Ing, Terézie Šedovej na tému "Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalyztický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - reakčná časť"; 2015/2016 Ing. Mariána Nagya na tému "Analýza prevádzkovania a návrh optimalizácie chodu acetylénového reaktora DC-401 s Pd katalyzátorom" a Ing. Martina Tkáča na tému "Vplyv zanesenia nástrekových výmenníkov tepla a pece na technologický režim  VJ Izomerizácia"

Na stiahnutie:

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Vodná para časť 1

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Vodná para časť 2

Energetické inžinierstvo : Riešené príklady na tému Materiálové a energetické bilancie spaľovania časť 3

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Materiálové a energetické bilancie spaľovania časť 2

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Materiálové a energetické bilancie spaľovania časť 1

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Kompresory časť 1

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Kompresory časť 2

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Chladenie časť 1

Energetické inžinierstvo: Riešené príklady na tému Chladenie časť 2

 

 

 

 


Vzdelanie

1. október 2007 až 27.september 2011 interný doktorand OCHBI

2005 - 2007 inžinierske štúdium na KCHBI FCHPT STU

2002 - 2005 bakalárske štúdium na FCHPT

1998 - 2002 bilinguálne nemecko - slovenské gymnázium, Bilíkova 24 Bratislava

1994 - 1998 osemročné gymnázium Bilíkova 24 Bratislava


Kariéra

od 1.9.2016 odborný asistent PhD. na plný úväzok, OCHBI FCHPT STU

2012-2016 odborný asistent PhD. na čiastočný úväzok, OCHBI FCHPT STU

priebežne: spolupráca s energeticko auditorskou spoločnosťou GRUCON s.r.o.; prostredníctvom toho spolupráca s významnými priemyselnými podnikmi na Slovensku


Výskum člen výskumnej skupiny:
 • Kogeneračné a trigeneračné jednotkyPublikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:
 • Variny, M., Hruška, M., A study on black liqour gasification efficiency compared to the traditional Kraft boilers technology, In: Transfer 2017 Proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. ISBN 978-80-8075-787-8
 • Variny, M., Mierka, O., Lowering of the steam exergetic cost by the application of advanced gas turbines in an industrial company in Slovakia, Proceedings of 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (CD), Tatranské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2010, ISBN 978-80-227-3290-1
 • Variny, M., Mierka, O., The parametric model of an industrial combined cycle gas turbine cogeneration unit, Proceedings of 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (CD), Tatranské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2010, ISBN 978-80-227-3290-1
 • Variny, M., Mierka, O., Identification and reduction of some of avoidable exergy losses in a large industrial steam heat and power plant, Proceedings of 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (CD), Tatranské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2010, ISBN 978-80-227-3290-1
 • Variny, M., Mierka, O., The improvement in the efficiency of energetic media production in an industrial heating and power plant by the application of advanced combined cycle technologies, Proceedings of the 9th International Scientific Conference EEE2010 (CD), Tartanské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2010, ISBN 978-80-89402-19-9
 • Variny, M., Mierka, O., Realistický pohľad na aplikáciu tepelných čerpadiel v priemysle disponujúcom kogeneračnou výrobou elektrickej energie a tepla (A realistic look on heat pump application in industry equipped with heat and electricity cogeneration unit), Sborník z 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009 (CD), Srní, Česká Republika, Október 2009, ISBN 978-80-86059-51-8
 • Variny, M., Mierka, O., Implementation of marginal quantities in management of cogeneration units operating in liberal market environment, Chemical Papers 64 (2010) 163-173, DOI 10.2478/s11696-009-0097-4  
 • Variny, M., Mierka, O., Improvement of part load preformance of a combined cycle power plant provisioning ancillary services, Applied Energy 86 (2009) 888-894, DOI 10.1016/j.apenergy.2008.11.004
 • Variny, M., de Miguel, S.A., Moore, B.D., Sefcik, J., Formation of Valine Microcrystals Through Rapid Antisolvent Precipitation, Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 29 (4), april 2008, 617-620, DOI 10.1080/01932690701729856
 • Variny, M., Mierka, O., Thermoeconomic analysis of boiler feedwater heating and deaeration, Proceedings of 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (CD), Tatranské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2008, ISBN 978-80-227-2903-1
 • Variny, M., Mierka, O., Electric and thermal efficiency improvement by steam pressure optimization in a dual-pressure HRSG, Proceedings of 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (CD), Tatranské Matliare, Slovenská Republika, Máj 2008, ISBN 978-80-227-2903-1
 • Variny, M., Mierka, O., Analýza adiabatickej účinnosti expanzie pary – praktický nástroj pre optimalizáciu prevádzkovania parných turbín, (Steam expansion adiabatic efficiency analysis – a practical tool for steam turbine performance optimization), Sborník z 54. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 (CD), Srní, Česká Republika, Október 2007, ISBN 80-86059-47-2
 • Mierka, O., Variny, M., Optimalizácia a prevádzkovanie kogeneračnej jednotky orientovanej na výrobu tepla (Optimization and performance of a heat generation oriented cogeneration unit),  Sborník z 54. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 (CD), Srní, Česká Republika, Október 2007, ISBN 80-86059-47-2
English