Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Katarína Vaňková


Kontakt:
Kancelária:
tel: +421 (0)2 59325 268
fax:
email: katarina.vankova@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • -2006 doktoranské štúdium, ÚCHBI STU Bratislava, Výskumná skupina bioprocesorového inžinierstva
 • 2004-2006 inžinierske štúdium, Fakulta chemickej a potravinarskej technológie, Katedra chemického a biochemického inžinierstva,STU Bratislava
 • 2001-2004 bakalárske štúdium,Fakulta chemickej a potravinarskej technológie, STU Bratislava
 • 1997-2001 Gymnázium, Vrútky

Kariéra
 • Cena Slovak Society of Chemical Engineering za najlepšiu diplomovú prácu roku 2006/2007.
 • Tretie miesto v medzinárodnej súťaži firmy Intelligen Procesový návrh 2006 s projektom "Návrh priemyselnej výroby fruktozyltransferázy".

Výskum člen výskumnej skupiny: Bioprocesové inžinierstvo
 • Chromatografická separácia fruktooligosacharidov

Vývesky
 • Vaňková, K., Gramblička, M., Polákovič, M., Adsorption equilibria of fructose, glucose, sucrose and fructooligosacharides on a cation-exchange resin. 12th International Symposium on Preparative and Industrial Chromatography and Allied Techniques, September 28 - Octber 1, 2008, ETH Zurich, Switzeland.
 • Onderková Z., Vaňková, K., Tóthová, D., Antošová, M., and Polakovič, M., Catalytic properties of different preparations of fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans. 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 26-30, 2008, Tatranské Matliare, Slovakia.
 • Vaňková, K., Antošová, M., and Polakovič, M. Semi-pilot isolation and purification of fructosyltransferase. International Conference on Biopartitioning and Purification BPP 2007, June 17-20, 2007, Lisbon, Portugal. 
 • Vandáková, M., Vaňková, K., Juraščík, M., Annus, J., Minárik, M., Polakovič, M. Fructosyltransferase production and isolation in semi-pilot scale., 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 21-25, 2007, Tatranské Matliare, Slovakia.
 • Onderková Z., Bryjak J., Vaňková K., Polakovič M.: Thermal stability of fructosyltransferase, 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 21-25, 2007, Tatranské Matliare, Slovakia.
 • Vaňková, K., Onderková Z., Antošová, M., and Polakovič, M. Design and economics of industrial production of fructosyltransferase. 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 21-25, 2007, Tatranské Matliare, Slovakia.
 • Vaňková K., Onderková Z., Antošová, M., and Polakovič M, Design of separation for production of fructooligosacharides. International Workshop on Downstream Processing (EFB-DSP 2007) | May 10-11, 2007 Delft,Netherlands
 • Onderková Z., Bryjak J., Vaňková K., Polakovič M.: Thermal stability of fructosyltransferase, 7th International Conference on Protein Stabilisation 2007, April 11-14, 2007, Exeter, UK
 • Vaňková Katarína, Antošová Monika and Polakovič Milan Equilibrium of adsorption of fructosyltransferase on a weak anion-exchange resin. 11th International Symposium on Preparative and Industrial Chromatography and Allied Techniques, October 15-18, 2006, Innsbruck, Austria.
 • Vaňková, K., Antošová, M., and Polakovič, M. Design and economics of industrial production of fructosyltransferase. 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 23-27, 2005, Tatranské Matliare, Slovakia.

   

Zborníky
 • Vaňková, K., and Polakovič, M., Separation of fructooligosaccharides using steady state recycling chromatography process.36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 25-29, 2009, Tatranské Matliare, Slovakia.
 • Vaňková, K., Ačai, P., Gramblička, M., and Polakovič, M., Equilibrium of adsorption of fructooligosaccharides on a Amberlite CR1320Ca. 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 26-30, 2008, Tatranské Matliare, Slovakia.

Publikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:
 • Vaňková, K., Antošová, M., and Polakovič, M. Design and economics of industrial production of fructosyltransferase. Chemical Papers, 59(6), 2005, in press.
 • Vaňková, K., Antošová, M., and Polakovič, M. Adsorption equilibrium of fructosyltransferase on a weak anion-exchange resin. Journal of Chromatography A, Volume 1162, Issue 1, 24 August 2007, Pages 56-61
 • Vaňková, K., Onderková, Z. Antošová, M., and Polakovič, M. Design and economics of industrial production of fructooligosaccharides. Chemical Papers, 62(4),375-381, 2008, DOI:10.2478/s11696-008-0034-y
English