Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Milan Polakovič PhD.

 • zástupca vedúceho katedry
 • Hlavný redaktor časopisu Chemical Papers
 • Hosťujúci editor časopisu Biocatalysis and Biotransformation
 • Európska biotechnologická federácia - člen výboru Sekcie pre biochemické inžinierstvo, člen vedeckého výboru Sekcie pre aplikovanú biokatalýzu a predseda Pracovnej skupiny pre biotransformácie Sekcie biochemického inžinierstva
 • člen výkonného výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
 • člen prípravného výboru Slovenského združenia pre priemyselnú biotechnológiu

Kontakt:
Kancelária: D-2130
tel: +421 (0)2 59325 254
fax: 52496743
email: milan.polakovic@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1984: Ing. v odbore chemické inžinierstvo, STU Bratislava
 • 1991: PhD. v odbore chemické inžinierstvo, STU Bratislava

Kariéra
 • 1985-1991: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava (interný ašpirant, asistent a odborný asistent)
 • 1991-1994: Katedra fyziky a meracej techniky, Linköpingská univerzita, Švédsko (postdoktorand a výskumný pracovník)
 • od roku 1994: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava (docent od roku 1998)
 • 2002: pozvaný profesor v Laboratóriu životného prostredia a mineralógie, Lotrinský národný polytechnický inštitút, Vandoeuvre-les-Nancy, Francúzsko

Výskum člen výskumnej skupiny: Bioprocesové inžinierstvo
 • Aplikovaná biokatalýza (produkcia fruktooligosacharidov, produkcia a separácia fruktozyltransferázy)
 • Procesová chromatografia bielkovín (kvantitatívna charakterizácia textúry a difúznych vlastností, kinetika bioafinitného viazania)
 • Stabilita biokatalyzátorov (procesová stabilita, mechanizmy a kinetika inaktivácie enzýmov)
 • Heterogénna biokatalýza (difúzia, kinetika, modelovanie, návrh reaktorov)
 • Analýza mechanizmov a kinetiky inaktivácie enzýmov
 • Riadené uvoľňovanie liečiv (modelovanie)
 • Počítačové bioprocesové inžinierstvo
 • Modelovanie adsorpčných procesov na aktívnom uhlí v úprave pitnej vodyPublikačná aktivita

43 pôvodných článkov v recenzovaných časopisoch.

Najvýznamnejšie publikácie:
 • Applied Biocatalysis
  • Vaňková, K., Antošová, M., and Polakovič, M. Design and economics of industrial production of fructosyltransferase. Chemical Papers, 59(6), 2005, in press.
  • Vandáková, M., Platková, Z., Antošová, M., Báleš, V., and Polakovič, M. Optimization of Cultivation Conditions for Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans, Chemical Papers, 58(1), 2004, 15-22.
  • Polakovič, M. and Bryjak, J. Modelling of potato starch saccharification by an Aspergillus niger glucoamylase. Biochemical Engineering Journal, 18(1), 2004, 57-63.
  • Antošová, M., Polakovič, M., Slovinská, M., Madlová, A., Illeová, V., and Báleš, V. Effect of sucrose soncentration and cultivation time on batch production of fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans CCY 27-1-1194. Chemical Papers, 56(6), 2002, 394-399.
  • Antošová, M. and Polakovič, M. Fructosyltransferases: the enzymes catalyzing production of fructooligosaccharides. Chemical Papers, 55(6), 2001, 350-358.
 • Heterogeneous Biocatalysis
  • Polakovič, M., Kudláčová, G., Štefuca, V., and Báleš, V. Determination of sucrose effective diffusivity and intrinsic rate constant of hydrolysis catalysed by Ca-alginate entrapped cells. Chemical Engineering Science, 56(2), 2001, 459-466.
  • Handriková, G., Štefuca, V., Polakovič, M., and Báleš, V. Determination of effective diffusion coefficient of substrate in gel particles with immobilized biocatalyst. Enzyme and Microbial Technology, 18(8), 1996, 581-584.
  • Polakovič, M., Štefuca, V., Báleš, V., Kurillová, Ľ., and Gemeiner, P. Heterogeneous enzymic hydrolysis in biocatalytic packed bed formed by Ca-pectate gel beads. Process Biochemistry, 28(8), 1993, 549-552.
 • Process Chromatography and Adsorption
  • Grznárová, G., Yu, S., Štefuca, V., and Polakovič, M. Quantitative characterization of pore structure of cellulose gels with or without bound protein ligand. Journal of Chromatography A, 1092(1), 2005, 107-113.
  • Polakovič, M., Görner, T., Villiéras, F., de Donato, P., and Bersillon, J. L. Kinetics of salicylic acid adsorption on activated carbon, Langmuir, 21(7), 2005, 2988-2996.
  • Tatárová, I. and Polakovič, M. Sensitivity analysis of transport parameters estimated from the adsorption/desorption column experiments to the errors in equilibrium data. Chemical Papers, 58(6), 2004, 435-441.
  • Grznárová, G., Polakovič, M., Ačai, P., and Görner, T. Extra-column dispersion of macromolecular solutes in aqueous-phase size-exclusion chromatography. Journal of Chromatography A, 1040(1), 2004, 33-43.
  • Görner, T., Villieras, F., Polakovič, M., de Donato, P., Garnier, C., and Bersillon, J. L. Inverse liquid chromatography investigation of adsorption on heterogeneous solid surfaces: phenylalanine on activated carbon. Langmuir, 18(22), 2002, 8546-8552.
  • Gemeiner, P., Polakovič, M., Mislovičová, D., and Štefuca, V. Cellulose as an (bio)affinity carrier: properties, design and applications. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 1998, 715(1), 1998, 245-271.
 • Biocatalyst Stability
  • Illeová, V. and Polakovič, M. Theoretical study of discrimination of mechanisms of thermal inactivation of urease by monitoring its oligomeric composition. Chemical Papers, 58(1), 2004, 64-69.
  • Illeová, V., Polakovič, M., Štefuca, V., Ačai, P., and Juma, M. Experimental modelling of thermal inactivation of urease. Journal of Biotechnology, 105(3), 2003, 235-243.
  • Polakovič, M. and Bryjak, J. Modelling of the kinetics of thermal inactivation of glucoamylase from Aspergillus niger. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 19-20, 2002, 443-450.
  • Madlová, A., Antošová, M., Polakovič, M., and Báleš, V. Thermal stability of fructosyltransferase from Aureobasidium
English