Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Lucia Dančová

 • člen Asociácie čistiarenských expertov SR

Kontakt:
Kancelária: 734
tel: +421 (0)2 59325 633
fax:
email: lucia.dancova@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 2004 Ing. v odbore Chémia a technológia životného prostredia, FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 2004 - doktorandka na OEI ÚCHEI STU Bratislava, školiteľ Doc. Ing.Igor Bodík,PhD.

Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • - čistenie odpadových vôd
 • - využitie membránových technológií pri čistení odpadových vôdPublikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:
 • 1. Gašpariková E., Bodík I., Dančová L.: Vplyv dezinfekčného prostriedku na aktivovaný kal. Vodní hospodářství 55 (6), pp.162-164 (2005)
 • 2. Bodík I., Gašpariková E., Dančová L.: Vplyv vybraných dezinfekčných prostriedkov na domovú čistiareň I. Internetový časopis TZB-info. Vydané dňa 17.10. 2005 na
 • http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2789
 • 3. Bodík I., Gašpariková E., Dančová L.: Vplyv vybraných dezinfekčných prostriedkov na domovú čistiareň I. Internetový časopis TZB-info. Vydané dňa 24.10.2005 na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2803
 • 4. Dančová L., Gašpariková E., Bodík I.: Dezinfekčné prostriedky a ich vplyv na prevádzku domových ČOV. In.: Zborník Konf. Odpadní vody – Wastewaters 2005, 10.-12.máj 2005, pp.45-48, ISBN 80-239-4670-6.
 • 5. Gašpariková E., Bodík I., Dančová L.: Vplyv dezinfekčných prostriedkov na prevádzku domových ČOV. Zb. 3. konfernecie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby, 20.-22.10.2004, s.244 – 253, ISBN 80-89088-33-3
 • 6. Bodík I., Zezula M., Dančová L.: Kontinuálne meranie parametrov na vstupe a výstupe – zvyšovanie kvality prevádzky ČOV. In: Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV, Stará Lesná, 24-26.10.2005, s.336-343, ISBN 80-89062-42-3
 • 7. Bodík I., Hutňan M., Kalina A., Dančová L., Petheöová T. : Možnosti využitia odpadu z výroby bionafty. Zb. Konferencia Kaly a Odpady 2006, Brno 19 – 21 jún 2006, s. 117-124
 • 8. L. Dančová, I. Bodík, M. Polesňák*, K. Plotěný*, K. Kratochvíl** : Skúseností z dvojročnej prevádzky domovej ČOV s membránovou filtráciou . Zb. Konferencia Odpadové vody, Tatranské Zruby, Vysoké Tatry 18 – 20. 10. 2006 , p. 230
 • 9. Bodík I., Hutňan M., Kalina A., Dančová L., Petheővá T., OEI FChPT STU Bratislava: Anaeróbna fermentácia odpadových produktov z výroby bionafty Zb. Konferencia Odpadové vody, Tatranské Zruby, Vysoké Tatry 18 – 20. 10. 2006, p.318
 • 10. Buday M.1, Andrášiová A.1, Németh P.2, Dančová L.3, Bodík I.3, 1VUCHT Bratislava, 2Duslo Šaľa, 3OEI FChPT STU Bratislava: Porovnanie glycerínovej frakcie, metanolu a cukrovarskej melasy ako denitrifikačných substrátov, Zb. Konferencia Odpadové vody, Tatranské Zruby, Vysoké Tatry 18 – 20. 10. 2006, p.332
 • 11. Bodík I.1, Dančová L.1, Pagáčová P.1, Valent A.2, Marková M.2, 1OEI FChPT STU Bratislava, 2Volkswagen Slovakia Bratislava: Vplyv vybraných prúdov technologických odpadových vôd na prevádzku ČOV Volkswagen Slovakia a.s.Zb. Konferencia Odpadové vody, Tatranské Zruby, Vysoké Tatry 18–20. 10. 2006, p.208 posterová časť
 • 12. Bodík I., Dančová L.,Blšťáková A., Polesňák M., Plotěný K.:Skúsenosti z dvojročnej prevádzky domovej ČOV s membránovou filtráciou, Vodní hospodářství 57(12), 422-425 (2007)
 • 13. Bodík I., Dančová L., Blšťáková A., Jakubčová Z., Drtil M., Polesňák M., Plotěný K.: Long-term operation of domestic wastewater treatment plant with membrane filtration, Proceedings of 34 th International conference of Slovak society of chemical engineering, Tatranské Matliare, SR, 0721-11 (2007)
 • 14. Petheőová T., Hutňan M., Bodík I., Kalina A., Dančová L.: A biodízel gyártásakor keletkező, az úgynevezett g-fázis anaerob lebontása (Anaeróbne spracovanie g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty), Proceedings of Conference of chemical engineering "Muszkai Kémiai Mapok 07", Veszprém,Hungaria,142-146 (2007)
English