Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Miroslav Hutňan PhD.

 • predseda revíznej komisie Asociácie čistiarenských expertov SR
 • člen predsedníctva Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva

Kontakt:
Kancelária: 712
tel: +421 (0)2 59325 387
fax: +421 (0)2 59325792
email: miroslav.hutnan@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1984 Ing. v odbore Chemické inžinierstvo, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1992 PhD. v odbore Chemické inžinierstvo, CHTF SVŠT Bratislava
 • 2000 samostatný vedecký pracovník IIa
 • od 2004 docent v odbore Chémia a technológia životného prostredia, FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 1984-1986 Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF SVŠT Bratislava
 • 1987-doteraz Katedra chémie a technológie životného prostredia, teraz Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU Bratislava

Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • Člen výskumnej skupiny Environmentálne inžinierstvo-úprava a čistenie vôd
 • čistenie odpadových vôd mestských a priemyselných(aeróbne, anaeróbne)
 • čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov
 • úprava vôd
 • spracovanie kalov
 • navrhovanie čistiarní odpadových vôd
 • anaeróbne spracovanie odpadov a iných organických materiálov
 • analýza vôd, odpadových vôd a kalov

Výskumné projekty a granty
 • VEGA 1/1382/04 Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov - riešiteľ
 • VEGA 1/0145/08 Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd - zodpovedný riešiteľ


Publikačná aktivita

20 vedeckých prác registrovaných v CC časopisoch, 22 v CA, 14 v ostatných recenzovaných časopisoch, 50 prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií, 85 z domácich konferencií, 60 výskumných správ, 1 monografia, 8 skrípt, 42 SCI citácií

Najvýznamnejšie publikácie:
 • Najvýznamnejšie publikácie
 • 1. Hutňan M., Derco J., Králik M.: Experimental and mathematical modelling of simultaneous nitrification and denitrification. Polish J. Env. Stud. , 2, 3(1993), 21-26
 • 2. Drtil M., Hutňan M., Németh P., Lesanský M., Kratochvíl K., Bilanin M., Žarnovský Ľ.: Anaerobic Treatment of Distillery wastewater. Polish J. Env. Stud. 3, 4(1994) 27-30
 • 3. Hutňan M., Drtil M.: Anaerobic Wastewater Treatment from Molasses Processing in Hybrid Reactor. Polish J. Env. Stud. 4, 3(1995) 27-30
 • 4. Hutňan M., Drtil M., Kuffa R., Mrafková L.: Behaviour of Anaerobic Baffled Reactor Treating Partly Acidified or Easy Acidifiing Wastewater. Chem. Papers 52, 5(1998), 699-707
 • 5. Hutňan M., Mrafková L., Drtil M., Derco J.: Methanogenic and nonmethanogenic activity of granulated sludge in anaerobic baffled reactor. Chem. Papers 53, 6(1999), 374-378
 • 6. Mrafková L., Hutňan M., Drtil M.: Behaviour of anaerobic baffled reactor treating nonacidified wastewater. Chem. Papers 54, 6b(2000), 448-455
 • 7. Hutňan M., Drtil M., Mrafková L., Derco J., Buday J.: Comparison of startup and anaerobic wastewater treatment in UASB, hybrid and baffled reactor. Bioprocess Engineering 21, 5(1999), 439-445
 • 8. Hutňan M., Drtil M., Mrafková L.: Anaerobic biodegradation of sugar beet pulp. Biodegradation 11, 4(2000), 203-211
 • 9. Hutňan M., Drtil M., Derco J., Mrafková L., Horňák M., Mičo S.: Two-step pilot-scale anaerobic treatment of sugar beet pulp. Polish J.Env.Stud. 10, 4(2001), 237-243
 • 10. Hutňan M., Horňák M., Bodík I., Hlavačka V.: Anaerobic treatment of wheat stillage. Chem. Biochem. Q. 17, 3(2003), 233-241
 • 11. Hutňan M., Drtil M., Horňák M., Derco J., Mrafková L.: Biodegradation of hexametylenetetramine in anaerobic baffled reactor. Polish J. Env. Stud. 14, 5(2005), 585-591
 • 12. Hutňan M., Drtil M., Kalina A.: Anaerobic stabilisation of sludge produced during municipal wastewater treatment by electrocoagulation. Journal of Hazadrous Materials B131, 1-3(2006), 163-169
 • 13. Hutňan M., Kalina A., Štifner Š.: Bioplynová stanica na spracovanie cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín, Agrobioenergia, 2(3), 5-8 (2007)
 • 14.Bioplynová stanica na spracovanie cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín,Proceedings of VI. International Slovak Biomass Forum - ISBF 2007, Bratislava 19-20.2.2007, pp. 9, 2007
 • 15. Hutňan M., Bodík I., Petheőová T., Kalina A., Dančová L.: Anaerobic treatment g-phase, by-product of biodiesel production, Proceedings of the 34-th international conference of Slovak society of chemical engineering, CD-ROM (eds. Markoš J., Štefuca V.), Tatranské Matliare 21-25 may 2007, pp. 110-1 - 110-13, 2007
 • 16. Hutňan M., Drtil M., Mičo Š., Valach J.: Spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru. Č. patentu SK 285761, dátum nadobudnutia účinku patentu od 6.7.2007
English