Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Josef Prousek CSc.

 • člen Slovenskej chemickej spoločnosti
 • člen České společnosti chemické
 • člen European photochemistry association

Kontakt:
Kancelária: 729
tel: +421 (0)2 59325 425
fax: +421 (0)2 52495243
email: jozef.prousek@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1973 Ing. v odbore Organická chémia, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1978 PhD. v odbore Organická chémia, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1996 Doc. v odbore Chémia a technológia životného prostredia, FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 1973-1980 Katedra organickej chémie SVŠT v Bratislave (interný ašpirant, výskumný pracovník)
 • 1980-1985 Katedra chémie a technológie životného prostredia SVŠT (výskumný pracovník)
 • od roku 1985 Katedra chémie a technológie životného prostredia, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva-Oddelenie environmentálneho inžinierstva STU Bratislava (odborný asistent, docent chémie a technológie ŽP)

Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • -rozvoj nových pokročilých oxidačných procesov čistenia znečistených vôd
 • - využitie fotokatalytických procesov na degradáciu polutantov vody
 • - využitie priamych a nepriamych fotochemických degradačných postupov
 • - použitie Fentonovej a foto-Fentonovej reakcie a jej modifikácií na čistenie vôd
 • - použitie kovového železa na redukčnú dehalogenáciu rôznych halogénovaných polutantov životného prostredia
 • - prieskum rôznych oxidantov a prooxidantov za účelom zvýšenia oxidačnej účinnosti katecholom riadenej Fentonovej reakcie
 • - hodnotenie účinnosti použitých pokročilých oxidačných procesov na základe biologického testovania odstránenej toxicity.

Výskumné granty
 • grant VEGA 1/1382/04 - riešiteľ
 • grant VEGA 1/2462/05 - riešiteľ
 • grant APVT-20-029804 - riešiteľ
 • grant APVV-20-000705 - riešiteľ


Publikačná aktivita

47 CC a CA vedeckých publikácií, 6 monografií, 4 skriptá, viac ako 50 prednášok, 10 patentov, vedúci 38 diplomových prác a 13 semestrálnych projektov, 260 SCI citácií

Najvýznamnejšie publikácie:
 • 1. Prousek J.: Electron transfer processes. Reactions of 5-nitrofuryl derivatives going by anionradical mechanism. Coll. Czech. Chem. Commun. 45, 3347-3353 (1980).
 • 2. Prousek J.: The course of reaction of 4-nitrobenzyl bromide and 5-nitrofurfuryl bromide with bases: Operation of anion-radical mechanism. Coll. Czech. Chem. Commun. 47, 1334-1338 (1982).
 • 3. Beadle C.D., Bowman W.R., Prousek J.: Reaction of nucleophiles with electron acceptor by SN2 or single electron transfer (S.E.T.) mechanism: Thiolates and 2-halomethyl-5-nitrofurans. Tetrahedron Lett. 25, 4979-4982 (1984).
 • 4. Prousek J.: Chemické a fotochemické reakce probíhající v atmosféře. Chem. Listy 85, 978-1004 (1991).
 • 5. Prousek J.: Vznik nitrosloučenin v atmosféře a jejich vliv na životní prostředí. Chem. Listy 85, 1176-1193 (1991).
 • 6. Prousek J.: Fenton reaction after a century. Chem. Listy 89, 11-21 (1995).
 • 7. Prousek J.: Radical ions chemistry. Radical cation reactions. Chem. Listy 89, 144-156 (1995).
 • 8. Prousek J.: Advanced oxidation processes for water treatment. Chemical processes. Chem. Listy 90, 229-237 (1996).
 • 9. Prousek J.: Advanced oxidation processes for water treatment. Photochemical processes. Chem. Listy 90, 307-315 (1996).
 • 10. Prousek J., Ivanová E., Kocmaníková M.: Použití Fentonovy reakce k degradaci vodných roztoků konvenčně používaných barviv a barevných odpadních vod. Chem. Listy 91, 48-53 (1997).
 • 11. Prousek J., Priesolová S.: Praktické použití kovového železa ve Fentonově reakci na čištění barevných odpadních vod. Chem. Listy 96, 893-896 (2002).
 • 12. Prousek J., Palacková E.: Oxidační degradace 1,4-dioxánu, morfolinu, cyklohexanonu a hebicidu Bentazonu Fentonovou a modifikovanou Fentonovou reakcí. Chem. Listy 98, 349-353 (2004).
 • 13. Prousek J., Palacková E., Priesolová S., Marková L., Alevová A.: Fenton- and Fenton-like AOPs for wastewater treatment: From laboratory-to-plant-scale application. Separ. Sci. Technol.42(7), 1505-1520(2006).
 • 14. Prousek J.:Fenton chemistry in biology and medicine, Pure and Applied Chemistry, 79(12), 2325-2338, (2007)
 • 15. Prousek J.> Fenton and Fenton.like AOPs for wastewater treatment > From laboratorz to plant scale application,. Separation Science and Technologz, Vol. $@, no. &, pp. 1505/1520, 2007
English