Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský DrSc.

prodekan FCHPT, zástupca riaditeľa ústavu člen pracovnej skupiny "Loss Prevention of the Process Industries" Európskej federácie chemických inžinierov (EFCE), člen výkonného výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva


Kontakt:
Kancelária: D-3133
tel: +421 (0)2 59325 250
fax: 52496743
email: ludovit.jelemensky@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1984: Ing. v odbore chemické inžinierstvo - Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava
 • 1990: PhD. v odbore chemické inžinierstvo - STU Bratislava

Kariéra
 • 1986 - 88: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava (interný ašpirant, asistent a odborný asistent)
 • 1988 - 89: Katedra sacharidov a konzervácie potravín - odborný asistent
 • 1989 - 92: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava odborný asistent
 • 1992 - 96: Laboratórium chemických reaktorov, TUE Eindhoven, Holandsko (postdoktorand a výskumný pracovník)
 • od roku 1996: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava (docent od roku 1999)

Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

Bezpečnosť chemických reaktorov (kvantitatívne metódy hodnotenia bezpečnosti reaktorov, runaway, viacnásobné ustálene stavy, oscilácie); Ľudský faktor v kontexte bezpečnosti chemických procesov (kvalitatívna a kvantitatívna analýza) Spaľovanie uhlia (kinetika, modelovanie, ekologizácia) Splyňovanie, pyrolýza  obnoviteľných zdrojov energieDomáce projekty Zodpovedný vedúci projektov:
 • Grant VEGA 1/8112/01 - Integrovaný systém pre hodnotenie bezpečnosti chemických procesov a predchádzanie stratám, roky riešenia 2001 – 2003
 • Grant VEGA 1/1377/04 - Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov, rok riešenia 2004-2006
Zodpovedný vedúci 26 projektom s priemyslom

Zahraničné projekty
 • British-slovak joint research collaboration programme - Process simulation for environmental and safety assessment, 1999-2001
 • Principal Contractor pre Grant EÚ – 5. RP – CONCERTED ACTION / THEMATIC NETWORK G1RT-CT-2001-05029 „ Process Industries Safety Managment Thematic Network on Human Factors (PRISM) “, coordinator - EPSC U.K.
 • Member of project 6.RP – Integrated project 515831-2 VIRTHUALIS Human factors application for improving safety, coordinator - POLIMI, IT

Publikačná aktivita

45 pôvodných článkov v recenzovaných časopisoch, 14 článklov v CA časopisoch.

Najvýznamnejšie publikácie:
Reactor engineering
 • Dudáš J., Nguyen M.S., Jelemenský Ľ.: Axial and radial conversion profiles in the emulsion phase of a fluidized bed reactor I., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 1992
 • Dudáš J., Nguyen M.S., Jelemenský Ľ.: Axial and radial conversion profiles in the emulsion phase of a fluidized bed reactor II., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 1992.
 • Dudáš J., Seitz O., Jelemenský Ľ.: Chemical reaction in spouted beds, Chemical Engineering Science, 48, 1993.
 • Jelemensky Ľ., Kuster B.F.M., Marin G.B., Multiple steady-states for the oxidation of aqueous ethanol with oxygen on a carbon supported platinum catalyst, Catalysis Letters, 30, 1995.
 • Jelemensky Ľ., Kuster B.F.M., Marin G.B., Kinetic modelling of multiple steady-states for the oxidation of aqueous ethanol with oxygen on a carbon supported platinum catalyst, Chemical Engineering Science, 51, 1996.
 • Jelemenský Ľ., Kuster B. F. M. and Marin G. B., Relaxation processes during the selective oxidation of aqueous ethanol with oxygen on a platinum catalyst. Ind. Eng. Chem. Res., 36, 1997,
 • Harmsen J. M. A., Jelemenský Ľ., van Andel-Scheffer P. J. M., Kuster B. F. M. and Marin G. B., Kinetic modelling for wet air oxidation of formic acid on a carbon supported platinum catalyst. Applied Catalysis A: General, 165, 499-509 (1997),
 • Markoš J., Jelemenský Ľ. Šoóš M., Čamaj V., Selective chlorination of acetone in the gas phase, Chem. Papers, 53(6), 1999, 349-356
 • Markoš J., Šoóš M., Jelemenský Ľ., Design and simulation of a reactor for the chlorination of acetone in gaseous phase, Chemical Engineering Science, 2001, 56 (2), pp. 627 - 632
Combustion
 • Jelemenský Ľ., Markoš J., Žajdlík R., Remiarová B., Modelling of non-linear behaviour during combustion of single coal particle, Chem. Papers, 2000, 54 (6b), pp. 473-481
 • Žajdlík R., Jelemenský Ľ., Remiarová B., Markoš J., Experimental and modelling investigation of single coal particle combustion, Chemical Engineering Science, 2001, 56, 1355 – 1361
 • MARKOŠ., J., ŽAJDLÍK, R., REMIAROVÁ, B., JELEMENSKÝ, Ľ. , Experimental study of single coal particle combustion mechanism, Chemical papers, 55, (6), 2001, 359 - 363
 • ŽAJDLÍK, R., MARKOŠ, J., REMIAROVÁ, B., JELEMENSKÝ, Ľ., Modeling of single char particle gasification, Chemical papers, 55, (6), 2001, 364 – 368
 • Remiarová B., Markoš J., Žajdlík R., Jelemenský Ľ., Identification of the mechanism of coal char particle combustion by porous structure characterization, Fuel Processing Technology, 85, (2004) 303 – 321
 • Holíková, K., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Mechanism of coal char combustion at low oxygen content in the feed stream, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, 76, (2004) 237 – 245
 • Holíková, K., Žajdlík, R., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., Comparison of single coal char particle combustion at different conditions, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 59 (6A): 413-420 2005
 • Z. KOREŇOVÁ, M. JUMA, J. ANNUS, J. MARKOŠ, and Ľ. JELEMENSKÝ, Kinetics of Pyrolysis and Properties of Carbon Black from a Scrap Tire, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 62 (6): 422-426 2006,
 • Juma, M, Koreňová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ. Bafrnec, M., Experimental Study of Pyrolysis and Combustion of Scrap Tyre, Polymers for Advanced Technologies, 18, (2007), pp. 144 – 148

 • Koreňová Z., Haydary, J., Annus, J., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Pore structure of pyrolyzed scrap tires, Chemical Papers, 62 (1), 2008, 86-91.

   

  Hyadary J., Jelemenský, Ľ., Annus J., A laboratory unit for scrap tire pyrolysis, Chemické listy 103, 2009, CL-07

   

  Hyadary J., Jelemenský, Ľ., Markoš J., Annus J., A laboratory set-up with a flow reactor for waste tire pyrolysis, KGK, 2009, 661-665

 •  

  Gašparovič L., Koreňová Z., Jelemenský Ľ., Kinetic study of wood chips decomposition by TGA, Chemical Papers, 64(2), 2010, 174-181

 • Gašparovič L., Hrablay I., Vojteková Z., Jelemenský Ľ., Kinetic study of pyrolysis of waste water treatment plant sludge, Chemical Paper, 65(2), 2011, 139-146
Safety analysis of chemical processes
 • Molnár, A., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Safety analysis of chemical reactors and the accuracy of used mathematical model, Chemical Papers, 56, (2002), 357 - 361
 • Molnár, A., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Safety analysis of CSTR towards changes in operating conditions, Journal of Loss Prevention in Process Industries, 16, (2003), 373 – 380
 • Krajčiová, M., Jelemenský, Ľ., Kiša, M., Markoš, J., Model predictions on self-heating prevention of stockpiled coals, Journal of Loss Prevention in Process Industries, 17, (2004) 205 - 216
 • Molnár, A., Krajčiová, M., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Use of bifurcation analysis for identification of a safe CSTR operability, J. of Loss Prevention in Process Industries, 17, (2004), 489 - 498
 • Jelemenský Ľ., Harišová J., Molnár A., and Markoš J., Reliable risk estimation in the risk analysis of a chemical industry. Case study: Ammonia storage pressurized sphere tank, Chemical Papers, 58 (2004) 48 – 54
 • Molnár, A., Mierka, O., Jr., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Use of bifurcation analysis for safe operation of a CSTR, Chemical Papers, 57, (2003), 438 – 444
 • Molnár, A., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Some consideration for safety analysis of chemical reactors, Trans. IChemE: Part A: Chemical Engineering Research and Design, 82(A2), (2005), 167 -176
 • Z. Švandová, Ľ. Jelemenský, J. Markoš, A.Molnár, Steady states analysis and dynamic simulation as a complement in the HAZOP study of chemical reactors, Trans. IChemE: Part B: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 83 (B5): 463-471 SEP 2005
 • Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., HAZOP analysis of CSTR with utilization of mathematical modeling, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 59 (6B): 464-468 2005
 • Švandová, Z., Kotora, M., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., Dynamic behaviour of a CSTR with reactive distillation, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 119 (2-3): 113-120 JUN 15 2006
 • J. LABOVSKÝ, Ľ. JELEMENSKÝ, and J. MARKOŠ, Safety Analysis and Risk Identification for a Tubular Reactor Using the HAZOP Methodology, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 62 (6): 454-459 2006
 • Z. Švandová, J. Markoš and L. Jelemenský, Multiple Steady States in a CSTR with Total Condenser: Comparison of Equilibrium and Nonequilibrium Models, Chem. Pap. 60(6):432-440 (2006)
 • Labovský, J., Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Mathematical model of chemical reactor – useful tool for its safety analysis and design, prijaté Chemical Engineering Science, 62 (2007) 4915 – 4919, doi: 10.1016/j.ces.2007.01.071

   

  Labovský J.,Laššák P., Markoš J., Jelemenský Ľ., Design, optimization and safety analysis of a heterogeneous tubular reactor by using the HAZOP methodology , Computer Aided Chemical Engineering, Volume 24, 2007, Pages 1241-1246

   

  Švandová Z., Labovský, J., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Impact of mathematical model selection on prediction of steady state and dynamic behaviour of a reactive distillation column , Computer Aided Chemical Engineering, Volume 24, 2007, Pages 1235-1240

   

  Labovský, J., Švandová Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Model based HAZOP study of a real MTBE plant, J. of Loss Prevention, 20, 2007, 230-237

   

  Švandová, Z., Jelemenský, Ľ., Markoš, J., Influence of the reactive distillation column configuration on its performance, a computational study, Chemical Papers, 62 (1), 2008, 58-64.

   

  Labovský, J., Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., HAZOP study of a fixed bed reactor for MTBE synthesis using the dynamic approach, Chemical Papers, 62(1) 1-7, 2008

   

  Švandová, Z., Jelemenský, Ľ., Markoš, J., Impact of Mass Transfer Coefficient Correlations on Prediction of Reactive Distillation Column Behaviour , Chemical Engineering Journal, 140, 2008, 381-390

 •  

  Švandová Z., Labovský Ľ., Markoš J., Jelemenský Ľ., Impact of mathematical model selection on prediction of steady state and dynamic behaviour of a reactive distillation column, Computers and Chemical engineering, 33, 2009, 788-793

 • Sláva J., Jelemenský Ľ., Markoš J., Numerical algorithm for modelling of reactive separation column with fast chemical reaction, Chemical Engineering Journal, 150, 2009, 252-260
 • Laššák P., Labovský J., Jelemenský Ľ., Influence of parameter uncertainty on modeling of industrial ammonia reactor for safety and operability analysis, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 23, 2010, 280-288
    
   Švandová Z., Markoš J., Jelemenský Ľ. Impact of Mass Transfer on Modelling and Simulation of Reactive Distillation Columns, Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications, Book edited by: Mohamed El-Amin, ISBN: 978-953-307-215-9, Publisher: InTech, Publishing date: February 2011
CFD modelling
 • Kiša, M., Jelemenský, Ľ., Mierka, O., Stopka, J., Comparison of CFD modelling with small scale field experiments of Cl2 dispersion, Chemical Papers, 58, (2004), 429 – 434
 • Mierka O, Stopka J, Kiša M, Jelemensky L', Turbulent reacting flow simulation based on the multi-environment mixing model, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI 59 (6A): 394-402 2005
 • Kiša M., Jelemenský Ľ., CFD dispersion modelling for emergency preparadnes, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 22, 2009, 97-104
 • Labovský J., Jelemenský L., CFD simulations of ammonia dispersion using „dynamic“ boundery conditions, Process Safety and Environmental Protection, 88, 2010, 243-252
  Labovský J., Jelemenský L., Verification of CFD pollution dispersion modeling based on experimental data, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 24, 2011, 166-177.

 

English