Novinky


V časopise STU – SPEKTRUM bol v máji 2009 publikovaný článok o projekte CEVOZE s názvom: Vytvorenie Centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

článok je možné stiahnúť tu.