MATERIÁLOVÉ BILANCIE

Na stiahnutie

Dokumenty
Úvod
Výpočtové vzťahy pre MB

 

 

Materiálové bilancie bez chemickej reakcie Materiálové bilancie s chemickou reakciou
Príklad – 1 a - Plynna zmes Príklad - 1 – Amoniak
Príklad - 2 – Kryštalizácia Príklad - 2 - Neutralizácia
Príklad - 3 – Rektifikácia Príklad - 3 - Etylénoxid
Príklad - 4 – Extrakcia Príklad - 4 – Fosfor
Príklad - 5 – Absorpcia Príklad - 5 – Benzén
Príklad - 6 - Sušenie vlhkého materiálu Príklad - 6 - Síra – Metán
Príklad - 7 - Extrakcia a Rektifikácia Príklad - 7 - Syntézny plyn 1
Príklad - 8 - Trojčlenna Odparka Príklad - 8 - Zemný plyn
Príklad - 9 - Lisovanie - Vyluhovanie – Sušenie Príklad - 9 - Syntézny plyn 2
Príklad - 10 - Recyklus - DMF+Vzduch Príklad - 10 - Spaľovacia pec
Príklad - 11 - Obtok a - Absorpcia sírnych zlúčenin
Príklad - 12 - Obtok b - Ovocný džus