Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Elektronická databáza parametrov ternárnej korekcie TCDB
 
Skip Navigation Links
TCDB
O Nás
O Databáze
Download

Informácie ku tabuľkám a grafickým výstupom

Informácie ku tabuľkám a grafickým výstupom

Informácie o izotermických systémoch uvádzaných v tabuľkách
 • názov trojzložkového systému, teplota;
 • literárne odkazy o zdroji experimentálnych údajov a prevzatých originálnych binárnych parametrov GE rovníc
 • parametre čistých zložiek
 • originálne binárne parametre Redlichovej – Kisterovej rovnice
 • originálne binárne parametre NRTL rovnice
 • originálne binárne parametre UNIQUAC rovnice
 • originálne binárne parametre Wilsonovej rovnice
 • parametre ternárneho príspevku rozšírených GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
VLE diagramy sú uvádzané v tvare
 • x–y a P–x,y diagramy dvojzložkových izotermických systémov, vypočítané použitím originálnych GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
 • VLE diagramy trojzložkových izotermických systémov, vypočítané použitím originálnych GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
 • VLE diagramy trojzložkových izotermických systémov, vypočítané použitím GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja) rozšírených o ternárny príspevok
Informácie o izobarických systémoch uvádzaných v tabuľkách
 • názov trojzložkového systému, tlak;
 • literárne odkazy o zdroji experimentálnych údajov a prevzatých originálnych binárnych parametrov GE rovníc
 • parametre čistých zložiek
 • originálne binárne parametre Redlichovej – Kisterovej rovnice
 • originálne binárne interakčné parametre NRTL rovnice
 • originálne binárne interakčné parametre UNIQUAC rovnice
 • originálne binárne interakčné parametre Wilsonovej rovnice
 • parametre ternárneho príspevku rozšírených GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
VLE diagramy sú uvádzané v tvare
 • x–y a P–x,y diagramy dvojzložkových izobarických systémov, vypočítané použitím originálnych GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
 • VLE diagramy trojzložkových i zobarických systémov, vypočítané použitím originálnych GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja)
 • VLE diagramy trojzložkových izobarických systémov, vypočítané použitím GE rovníc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnice a Redlichovho – Kisterovho rozvoja) rozšírených o ternárny príspevok
English