Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Elektronická databáza parametrov ternárnej korekcie TCDB
 
Skip Navigation Links
TCDB
O Nás
O Databáze
Download

Elektronická databáza parametrov ternárnej korekcie TCDB (Ternary Correction Data Base)

Poskytuje: súbory binárnych a ternárnych parametroch GE rovníc (konkrétne NRTL, Wilsonovej a UNIQUAC rovnice, Redlich-Kisterovho rozvoja 4. poriadku), parametre čistých zložiek, súbory experimentálnych údajov a grafických výstupov pre dvojzložkové a trojzložkové izotermické a izobarické VLE systémy. Grafické výstupy pre trojzložkové systémy sú vo forme 3D diagramov rôzneho druh:, štandardných výstupov typu x-y, t-x,y, resp. P-x,y; závislosti relatívnej prchavosti zložiek od zloženia systému αij-x, ako aj rôznych porovnávacích grafov x-y, t-x, t-y, resp P-x, P-y; ďalej 2D diagramov pre rôzne rezy.

Program elektronickej databázy sa skladá zo základnej obslužnej Win32 aplikácie a samotnej databázy.
Požiadavky systému: Windows 98, 2000, XP, Vista.
Používaný jazyk: angličtina.
Spôsob realizácie: demo-verzia elektronickej databázy je sprístupnená širšej vedeckej spoločnosti na www stránke ústavu UCHBI, FCHPT-STU Bratislava vo forme (http://kchbi.chtf.stuba.sk/TCBD). (Veľkosť samotnej databázy cca 550 MB, demo verzia cca 50MB)

Cieľ databázy: Súbory ternárnych parametrov umožnia zohľadniť V–L rovnovážne údaje trojzložkových systémov vo výpočtoch rovnovážneho zloženia viaczložkových systémov. Cieľom databázy je, aby sa skvalitnenie termodynamického opisu troj- a viaczložkových viacfázových systémov premietlo aj v návrhových výpočtoch separačných zariadení.

Stav databázy TCBD: Databáza v súčasnosti obsahuje 308 izotermických a izobarických binárnych systémov; 81 izotermických a 46 izobarických ternárnych systémov. Jedná sa o rôzne systémy obsahujúce organické zložky rôzneho druhu: alkány, alkény, cykloalkány, aromáty, étery, estery, halogénderiváty, dusíkaté zlúčeniny, vodu, ionové kvapaliny. V databáze nie sú zatial zahrnuté polymérne roztoky, roztoky anorganických soli. Databáza je priebežne doplňovaná.

Galéria

 

English